Best Page

HOME

 

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který vede rejstříkový soud a do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, firmách.

Do tohoto obchodního rejstříku se zapisují:

-obchodní společnosti a družstva
-některé podnikající zahraniční osoby
-fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají (povinný zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či průměrné výše -příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč)
-další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Do obchodního rejstříku se zapisuje:

-firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště
-předmět podnikání (činnosti)
-právní forma právnické osoby
-u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno
-identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud; potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy,
-jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem
-jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná
-u právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno
-další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

 

 

Vyhledávání v obchodním rejstříku

Název hledané spoplečnosti:
IČO:
Město / Obec:

 
  Oddíl Vložka    
Spisová značka: vedená u
Max. počet zobrazených položek: 50    200    500
Třídění zobrazených položek: netřídit   IČ   spis. značka
Typ hledání v názvu: ---*   *---*
Hledání v názvech: jen platné   platné i neplatné
 
Právní forma:
Název ulice: