Best Page

HOME

film Vikingové 2, Outlander, fotky z filmu, fotogalerie, recenze, online

 

Vikingové 2 / Outlander

Akční / Sci-Fi
USA, 2008, 115 min

Režie: Howard McCain
Hrají: James Caviezel, Sophia Myles, Ron Perlman, John Hurt, Jack Huston, Amy Kerr
 

Info:

Film Vikingové 2 - po nehodě vesmírného plavidla do jednoho z fjordů Norska v roce 709.n.l.se z něj na břeh dostanou dva vojáci. Druhý den ráno je jeden mrtev. Přeživší muž vyloví z vod bednu pro základní přežití se satelitem a zbraněmi. Získá informace o zbytku posádky - nepřežil nikdo a vyzkouší funkčnost palné zbraně. Pod kameny pohřbí svého druha a vyšle signál do vesmíru a vydá se prozkoumat okolí. Narazí na vypálenou vesnici s napůl sežraným kytovcem a na jedné z chatrčí najde silné drápance od jemu známého tvora. Ujistil se tak, že i netvor jenž s nimi byl na palubě, přežil. Vzápětí na to je odhalen Vikingem Wulricem (Jack Huston) a po krátké honičce, kdy přijde o svoji zbraň, je chycen a odvlečen do hlavní vsi Vikingů jejímž vůdcem je Rothgar (John Hurt), který v té chvíli trénuje na meče se svojí dcerou Freyou (Sophia Myles). Vikingové i Kainan zjistí, že znají společnou řeč (staroskandinávštinu), ale i tak po krátké výměně nejen slovních názorů je spoután a uvězněn. Kainan se snaží za každou cenu osvobodit a z vesnice zmizet, ale nedaří se mu to. Už, už je v noci venku, když na ves udeří jemu známý netvor Moorwen. Není ho vidět, ale několik bojovníků zabije a jejich těla odtáhne. Kainan je znovu chycen a vyslýchán před samotným Rothgarem. Nikdo na netvora Moorwena nevěří. Přesto druhý den vyráží do okolních lesů jej vystopovat a spoutaného Kainana vezou sebou. Jedna skupinka narazí na predátora ukrytého v jeskyni. Rykem svolají ostatní bojovníky a společně zaútočí. Zabije jej nakonec Kainan mečem sebraným jednomu z padlých Vikingů. Venku však zjistí, že zabili "jen" medvěda. Tím byl pro ně však Kainanův údajný netvor zabit a večer v hlavním dómu oslavují. Kainan váhá, nakonec však vstupuje do dómu a oslavuje s nimi. Seznámí se blíže s chlapcem Erickem (Bailey Maughan). Je Wulricem vybrán jako soupeř do jedné z jejich soutěží – her (Es Kulos) - dohonit, doběhnout toho druhého na zvednutých kulatých štítech bojovníků, které oni drží ve výši ramen. Poté vyjde ven do noci a setká se s Freyou, které se zalíbil. Prohodí spolu pár vět a ....jsou napadeni jinými vikingskými bojovníky vedenými Gunnarem (Ron Perlman). Dostanou se až do vesnice. Po krátké bitce jsou opět vytlačeni ze vsi ven do okolních lesů, kde se připravují na další atak. K němu však nedojde, protože Gunnarovi muže začne decimovat Moorwen. Když muži zjistí, co proti nim stojí, snaží stůj co stůj dostat pod ochranu palisád Rothgarovi opevněné vsi. Díky Kainanovi se jim to podaří a společně shlédnou smrt jednoho z Gunnarových mužů. Kainan opět hovoří z muži, Rothgarem i Gunnarem a sděluje svůj plán jak monstrum zabít, který Vikingové nechtějí přijmout a strhne se malá roztržka mezi Kainanem a Wulricem. Od sebe je odtrhnou Rothgar a Boromir (Cliff Saunders), jenž si Kainana oblíbil. Nakonec jeho plán přijmou. Ve dne za pomoci všech bojovníků a vesničanů postaví obrovskou past - vykopou hlubokou jámu, do níž vsadí 8-10 kmenu na výšku a na jejich vršky položí štíty bojovníků. Kolem postaví silnou palisádu s dvěma vchody. Jámu zalijí Boromirovým alkoholem. Chlapec Erick čím dál víc se snaží být Kainanovi po boku. Krátce nahlédneme do sluje v níž Moorwen dobijí a porcuje Vikingy. Kainan Freyi vylíčí svůj boj se svými druhy na své planetě s netvory Moorweny a zmíní se o své ženě a synovi, kteří při nehodě zahynuli. Po rozmluvě dostane Kainan od Freyi meč. Venku se mezitím bojovníci shromáždí a připraví k boji s příšerou. Postaví se na palisády muž vedle muže a sledují Kainana s Wulricem jdoucích po cestě s pochodní k lesu. Boromir se na ochozu otočí po divném tlumeném zakřičení do vesnice, ale ničeho podezřelého si nevšimne, jen povalujících se toulců s šípy u studně. Kainan zastaví Wulrica, odebere mu pochodeň a hodí ji co nejdále k lesu. V záři ohně spatří bojovníci na ochozu obrovskou stvůru, která pochodeň uhasí a pomalu se rozejde k hradbám a její obrysy začne vykreslovat růžová záře linoucí se z jejího těla. Najednou ji do cesty vstoupí jeden z prvních mnichů, otců křesťanské víry žijící s nimi ve vsi a snaží se jí modlitbou zastavit. Neúspěšně. Všichni vidí jak jej predátor chňapne a celý se rozzáří, až mnicha doslova rozstřelí na kusy. V tu chvíli se Kainan s Wulricem za křiku rozeběhnou k bráně od pasti vábíc na sebe Moorwena. Vběhnou dovnitř a po štítech, jak u té hry Es Kulos, přeběhnou k druhému vchodu. Moorwen sice Wulrica zasáhne, ale podaří se mu odtam za pomoci Kainana dostat. Na to Vikingové vystřelí tucty zapálených šípů. Past vzplane a hned na to vybouchne. Muži se radují, že je konec a netvor jistě mrtev. Jenže v obydlí, kam se schovaly ženy a děti, se objeví malý Moorwen, jehož uvidí Erick. Upozorní Freyu a všichni se za šíleného řevu snaží dostat ven. Malý Moorwen začíná řádit. Muži uslyší křik žen, Rothgar se rozběhne k obydlí. V tu chvíli vstane z"mrtvých" i dospělý Moorwen a celý hořící začne likvidovat útočící Vikingy. Netvorek odrazí útok Freyi a hned na to si lehce poradí s Rothgarem a ihned jej usmrtí. Venku se Moorwen chystá zaútočit na Wulrica, když jej Kainan okřikne jménem. Moorwen se k němu otočí a zaútočí, Kainan mu zarazí meč do lebky, ale i tak je monstrem odmrštěn. Stačí to však na to, aby se predátor dal na ústup, při němž sejme hlavu z krku Gunnarovi. Vůdce Rothgar je mrtev, Gunnar také, ornament vůdce kmene přebírá Wulric. Druhý den všichni kromě posledních bojovníků opouštějí vesnici. Kainan ví, že s jejich zbraněmi monstrum nezabijí a tak se musí dostat ke své vesmírné lodi pod vodou a vytáhnout z ní jiný materiál - jiný kov. Freya se k nim přidává. Kainan se musí potopit. Při prohlídce potopeného korábu, zahlédne stín. Po návratu na hladinu, najde loďku na třísky s Wulricem. Freyu si vzal netvor. Vrátí se zpět do vsi a Boromir, vesnický kovář ukove Kainanovi nový meč z neznámého kovu. Při zkoušce bez problémů rozetne na půl jiný meč. Zkrze studnu ve vsi jíž se předtím do vsi dostalo mládě Moorwena, se dostanou i oni do Moorwenovi jeskyně. Tam při mluvení zjistí ozvěnou, že Freya je ještě na živu a vzájemně se snaží najít. To jim však znemožní mládě, které nejprve napadne ji, ale varovný zvuk nově příchozích jej odláká k nim. Napadne bojovníky a jednoho před jejich očima začne v povzdálí žrát za živa. Z čehož je vyrušeno Vikingy a zaútočí na ně opět. Kainan jej zasáhne a při útěku stačí těžce zranit Boromira, který Kainanovi skoná následně před očima. Zraněné mládě se vrátí ke své původní kořisti. Poslední dva Kainan a Wulric jej následují a než stačí Frey ublížit, tak jej Kainan zabije. To probudí k životu dospělého Moorwena. Všichni tři se dávají na útěk labyrintem chodeb, který je dovede k ústí jeskyně na vysokém útesu, kde není cesty ani vpřed, ale ani zpět bez boje. Snaží se slézt po mokré stěně, ale Frey uklouznou nohy a zůstane viset za ruku, kterou pevně svírá Kainan. Wulric se mezitím vrhne zpět do jeskyně a nerovného boje s Moorwenem. Skončí v jeho tlamě, kde ho škaredě zřídí a mrskne s ním po Kainanovi, kterému se podařilo Freyu dostat na výstupek skály. Podívají se s Moorwenem jeden druhému do očí a následuje poslední bitka v jeskyni a vzápětí mimo ni, kde se Moorwen dostane na okraj skály a přepadne přes něj, držíc se jedním svým spárem jak hrany skály, tak je zaryt do Kainanovi paže. Kainan nakonec odsekne Moorwenovu paži a netvor se zřítí do obrovské hloubky a zabije se o hladinu moře. Pak v náruči Frey skoná Wulric. Kainanovi s Frey se podaří vylézt na vrchol skály a pod sebou spatřit dračí lodě s vesničany na palubách. Poté se s Frey obejmou a políbí. Následně Kainan odchází a naposled se potápí k vesmírnému korábu,kde se loučí se svojí mrtvou ženou v přepravovací kabině, která nehodu nepřežila. Na břehu najde vysílač a na nebi se objeví záchranná vesmírná loď. Zamyslí se a pak mečem rozetne satelit. Záchranné plavidlo se začne vzdalovat do vesmíru. Freya vše pozoruje schovaná za keři. Den na to Vikingové naloží těla Rothgara a Wulrica na Dračí loď a nechají ji vyplout na moře. Kainan se vzápětí stane vůdcem, králem kmene Vikingů poté, co převezme od Frey ornament, který do své smrti nosil Wulric. Pak převezme od chlapce Ericka luk, napne tětivu a vystřelí hořící šíp a zapálí vikingskou loď (renod).

 

Fotogalerie k filmu Vikingové 2