Komunikace

Je možné mobilní telefon odposlouchávat? Jak napíchnout telefon? Existují aplikace na odposlech mobilu? Jak si ověřit, zda je váš telefon odposlouchávaný? Jak zjistím odposlech mobilu?

Zaregistrování mobilu do GSM sítě
Pokud zapnete mobilní telefon, přístroj okamžitě hledá nejbližší BTS (Base Transceiver Station – základnová stanice). BTS pošle požadavek přes BSC (Base Station Contoroller – řídíci základnová stanice) na MSC (Mobile Switching Centre – radiotelefonní ústředna mobilního operátora), kde je velký počítač, který se podívá do databáze, zkontroluje IMEI (International Mobile Equipment Identity – unikátní číslo mobilního zařízení) a IMSI (International Mobile Subscriber Identity – unikátní číslo SIM karty) a povolí připojení do GSM sítě. Mobil vygeneruje šifrovací klíč Kc (Encryption key – šifrovací klíč), který odešle BTS a s jeho pomocí se pak hovory šifrují a dešifrují. Síť přidělí mobilu TSMI (Temporary Mobile Subscriber Identity – dočasně sériové číslo mobilního zařízení) a mobil je připraven k použití. Tento proces trvá několik málo vteřin.

Odposlech mobilu
Od roku 1997 lze mobilní síť GSM odposlouchávat. Odposlouchávat lze všechny uskutečněné hovory z mobilu (příchozí i odchozí). Jak je patrné z výše uvedeného odstavce, mobilní komunikace v GSM síti je kódovaná, takže odposlouchávat tuto síť je velmi problematické. Největší nárůst soudem povolených odposlechů, byl zaznamenán s nástupem Stanislava Grosse († 2015) do funkce ministra vnitra, řádově o několik tisíc procent. Povolené odposlechy se řídí §88 a dalšími předpisy. Podle něj je povolení odposlechu možné pouze v souvislosti s vyšetřováním zločinu s alespoň osmiletou sazbou vězení.

Odposlech mobilu pomocí „Agáty“
Agáta (oficiálním názvem IMSI CATCHER) je zařízení, které vypadá jako obyčejný notebook, je ale vybavena programem, díky němuž lze zachytit signál všech mobilních telefonů v širokém okolí, rozeznat čísla SIM, dekódovat šifrované obsahy hovorů nebo číst SMS. V České republice legálně používá Agátu pouze policie, celní správa a Bezpečnostní informační služba (BIS). Agáta funguje jako falešná stanice mobilního operátora/náhradní buňka operátora (BTS), na kterou se v okolí působení přeregistrují mobilní telefony. Po přeregistraci vzniká možnost sledovat aktivitu mobilních telefonů pomocí speciálního programu.

Sledovací zařízení v mobilu
S příchodem tzv. chytrých mobilních telefonů, do kterých lze nainstalovat různý software (aplikace apod.), nastala nová éra odposlechů mobilů. Existují aplikace, které umožňují úplný monitoring a odposlech mobilního telefonu. Aplikace poskytuje přístup ke všech aktivitám prováděným sledovaným zařízením, jako jsou telefonní hovory, konverzace na sociálních sítí, SMS a e-mailové zprávy… Tyto aktivity přístroj zasílá přes internet na zadaný sever. Aplikaci lze např. použít jako rodičovskou kontrolu.

Škodlivý software (tzv. malware) si do mobilu můžete nainstalovat „vlastní hloupostí“! Někteří uživatelé instalují do telefonu kde co, čímž přímo schválí instalaci škodlivého programu. Někdy stačí kliknout na odkaz „nedodolatelné nabídky“, automaticky se vám do mobilu nainstaluje škodlivý program, který následně pracuje „tiše v pozadí“ (shromažďuje a odesílá data apod.).

Nemyslete si, že jste v bezpečí, když používáte komunikační šifrované platformy (Whatsapp, Viber, Skype apod.). Je potřeba si uvědomit, že tyto platformy někdo vyvíjí, vlastní a spravuje. Nad tím vším je často stát, kterému jsou tyto platformy tzv. trnem v oku. Další věc je, že řada fyzických osob i firem se snaží šifrování dekryptovat nebo obejít. Někdy stačí v dobré víře otevřít škodlivý program, nebo obrázek nakažený malwarem, a dílo zkázy je dokonané.

Myslet si, že ty nejdražší telefony jsou bezpečnější, odposlouchávat nebo odcizit data je z nich složité, je mýtus.

Odposlech předplacených SIM karet (tzv. předplacenek)
Odposlechy a předplacené karty? Pro policii předplacená karta není žádný problém. Odposlouchávat ji lze plnohodnotně, stejně jako tarifní paušál. Ale fakt je ten, že pokud předplacenou kartu použijete jako jeden hovor, tak je to dost efektivní, avšak za předpokladu, že vyhodíte také mobil. Fakt je ten, že již několik let si mobilní operátoři tvoří databázi účastníků předplacených karet, takže je možné, že u vašeho telefonního čísla mají i vaše jméno a adresu.

S předplacenou kartou se lze mj. připojit také k internetu, takže je to výborný způsob, jak surfovat „anonymně“.

Vzhledem k tomu, že předplacené karty hojně využívá organizovaný zločin (jedna SIM karta = jeden hovor), tak byl v roce 2004 předložen návrh do Poslanecké sněmovny na zrušení těchto předplacených karet. Majitel předplacené karty by musel uzavřít smlouvu s operátorem a používat tarif. Návrh tenkrát neprošel. Je však otázka, jak dlouho budeme moci telefonovat z předplacenek, protože ČR je jeden z mála států, kde jsou předplacenky povoleny.

Ilustrační foto

Lokalizace mobilu
Mobil lze samozřejmě lokalizovat. Vyhledání telefonu podle čísla je možné pouze přes operátora. Právo na zjištění polohy mobilu (podle telefonního čísla) má pouze operátor, když k tomu má souhlas od policie. To je i odpověď na to, jak policie najde telefon. Policie se dále při pátrání řídí i IMEI číslem telefonu. Základní princip lokalizace mobilu spočívá v odvození polohy mobilní stanice od polohy základny, se kterou mobil v daném okamžiku komunikuje. Vezmeme-li však v úvahu fakt, že teoretický poloměr buňky GSM je až desítky kilometrů, není toto určení polohy nijak přesné. Jiná situace je v hustě osídlených oblastech (městech), kde jsou mnohem menší rozestupy mezi základnovými stanicemi, mezi nimiž se mobilní stanice přepíná. Tam lze v příznivém případě určit polohu mobilní stanice s přesností až na stovky metrů.

Existují weby, které nabízejí lokalizovat polohu mobilního telefonu (i vypnutého) podle telefonního čísla. Toto je však podvod. Provozovatelé těchto webů požadují poplatek za službu (zaslání drahé SMS apod.). Toto je snadný způsob, jak dát peníze podvodníkům prostřednictvím drahých textových zpráv.

Uchovávání informací o elektronické komunikaci
Mobilní operátoři a poskytovatelé internetových služeb měli na základě zákona z roku 2005 povinnost shromažďovat a uchovávat informace o elektronické komunikaci mezi lidmi. Nejméně půl roku (nejdéle rok) museli uchovávat záznamy o veškerých hovorech, SMS, emailech nebo i o návštěvách lidí na konkrétních internetových stránkách IP adresa atd.), uchovávány byly také lokalizační údaje jednotlivých uživatelů. Nikdy se neukládal obsah SMS zpráv a hovorů, pouze informace o nich (čas, adresát, zeměpisná poloha, adresa webové stránky). Toto v roce 2011 Ústavní soud zrušil!

Co možná nevíte
Máte více SIM karet a používáte jeden mobil? Pokud si myslíte, že používáte více SIM karet na jednom telefonu, pro více bezpečnosti a zabránění odposlechu, tak jste v omylu! Policie nejprve odposlouchává telefon (IMEI telefonu), SIM karty jsou pro ni až druhořadá záležitost.

Pokud chcete policistům znemožnit, ztížit odposlech vašeho telefonu, tak netelefonujte 🙂 Použít lze šifrovaný telefon, který zabraňuje odposlechům. Nebo můžete použít šifrovač telefonních hovorů – šifrování hovorů. Velká nevýhoda je ta, že tento šifrovač musí být nainstalován na obou stranách.

Doporučuje se uskutečněte telefonický hovor poblíž tekoucí vody, pusťte si třeba v koupelně vodu, nejlepší je silný proud. Tekoucí voda vytváří nekvalitní zvukový záznam.

Odposlech pevné linky
Má cenu psát o odposlechu pevné linky? V dnešní době používá pevnou linku velmi málo lidí. Pouze v krátkosti… Odposlech pevné linky je mnohem jednodušší než u mobilu. Odposlech provádí speciální software, který lze naprogramovat tak, že až zazní v síti zadaná slova, nebo pokud zadáte určité telefonní číslo, tak se odposlech automaticky zapne.