Velikonoční přání

Velikonoční přání. Obrázková velikonoční přání s textem. Velikonoční obrázky ke stažení zdarma.

Jaký je pravý význam Velikonoc? O Velikonocích si připomínáme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Požehnané Velikonoce!

O Velikonocích si připomínáme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Požehnané Velikonoce!

Kéž vás zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus naplní nadějí a ať jste dnes a denně odhodládni jít v Jeho šlépějích. Požehnané Velikonoce!

Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.

Požehnané Velikonoce a hojnost Božího požehnání.