Internetové výrazy

Slovník internetových výrazů, pojmů online.

Internet – počítačová síť, do které se připojují počítače pomocí IP adresy.
Intranet – vnitřní internetová síť firmy, instituce.
Server – počítač, který je trvale připojený k internetu a prostřednictvím protokolu (HTTP…) poskytuje internetovou službu.
Banner – v překladu prapor, plakát. Banner se používá k reklamě na www stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek, GIF (animaci), flash.
Java – programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems.
JPEG / JPG – grafický formát.
PNG – zkratka Portable Network Graphics . Jedná se o mimořádně kvalitní grafický formát, který vznikl v roce 1996 a mnohdy nahrazuje formát GIF.
BMP – grafický formát.
Flash – technologie animací. Animace jsou velmi malého objemu, tím se snižuje doba jejich načítání z internetu.
PDF – zkratka Portable Document Format. Jedná se o dokumentový formát vytvořený firmou Adobe. Takový dokument může obsahovat text a obrázky.
Pixel – jednotka grafiky.
Browser – internetový prohlížeč. V operačním systému windows je to Internet Explorer.
Cookies – v překladu koláček. Jedná se o miniaturní soubor uložený v počítači, který se získá při prohlížení www stránek.
RSS – publikace a šíření obsahu www stránek. Jedná se o publikaci aktualizovaných informací na zvláštní adrese ve formě RSS kanálu. tento kanál si zájemci o informace zadá do iRSS čtečky, kde se mu budou průběžně zobrazovat čerstvě publikované údaje ze zaregistrovaného webu.
TLD – zkratka: Top Level Domain. Jedná se o doménu 1. řádu.
WWW – zkratka: World Wide Web. Jedná se o internetový protokol HTTP, www stránku, web.
URL – zkratka: Uniform Resource Locator. Jednoduše řečeno se jedná o doménovou adresu serveru.
Webhosting – je to prostor pro stránku, kam se ukládají data nezbytné pro chod stránky, a bez kterého by nebyl možný zprávný chod www stránky.
Validita – platnost www stránek – určení zda www stránka odpovídá platným standardům.
CSS (kaskádové styly) – zkratka: Cascading Style Sheets, překlad: tabulky kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML, XML.
Doména – jméno určité www stránky na internetu.
DNS – zkratka: Domain Name System. Je to sytém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace.
E-mail – odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty zasíláné na internetu.
E-shop – obchod na internetu (prodej zboží), v posledních letech jeho oblíbenost roste.
Homepage – zkratka HP, označení úvodní stránky webu.
HTML – zkratka HyperText Markup Language. Jedná se o jazyk tvorby www stránek.
PHP zkratka Personal Home Page. Jedná se o moderní programovací jazyk, který je v současnosti velmi oblíben zejména z hlediska jednoduchosti.
JavaScript – skriptovací jazyk k vytváření internetových aplikací vyvinutý firmou Netscape.
SQL – zkratka Structured Query Language. Jedná se o strukturovaný dotazovací jazyk.
SSI – zkratka: Server Side Includes, což v češtině znamená vsuvky na straně serveru. Jedná se o vkládání souborů a výstupu programů do kódu www stránek.
HTTP – zkratka Hyper Text Transfer Protocol. Jedná se o nejpoužívanější internetový protokol na internetu.
HTTPS – internetový protokol podobný HTTP, avšak tento protokol je odolný vůči odposlechu – přenášená data jsou šifrována pomocí SSL, TLS.
POP3 – zkratka Post Office Protocol version 3. Jedná se o internetový protokol, který má za úkol stahovat emailové zprávy ze serveru do počítače.
SMTP – zkratka: Simple Mail Transfer Protocol. Jedná se o internetový protokol, kterým se odesílá internetová pošta (email).
IMAP – zkratka Internet Message Access Protocol, jedná se o přístupový protokol k e-mailovým schránkám (možnost stahování emailů do počítače). Tato služba nejčastěji používá TCP protokol, port 143.
MySQL – zkratka: My Structured Query Language. Internetová databáze vytvořená švédskou firmou MySQL AB. Jedná se o databázový program do kterého se ukládají data (texty, obrázky atd.), s nimiž lze dále pracovat, nejčastěji se MySQL používá ve spojení s PHP, které umožňuje přístup k uloženým datům.
PageRank – hodnocení věrohodnosti, kvality, důležitosti www stránek. PageRank je založený na zpětných odkazech, tedy pokud chcete aby vaše stránka měla co nejvyšší PageRank, tak se postarejte o to aby na vaší stránku bylo odkazováno co nejvíce odkazů ze stránek, které mají vysoký PageRank. Nejrelevantnější je PageRank světoznámého vyhledávače Google.
Zpětné odkazy (back-links) – odkazy směřující na www stránku z jiných www stránek. Pro vyhledávače jsou zpětné odkazy takovou referencí, která potvrzuje dobrou kvalitu stránky, čím více existuje zpětných odkazů, tak je taková stránka pro vyhledávače zajímavější. Zpětnými odkazy se také zvyšuje Pagerank stránky.
Portál – webový server, www stránka, web.
SEO – zkratka: Search Engine Optimization. Jedná se úpravu, vytváření www stránek, jejímž cílem je to aby byly tyto stránky zobrazeny ve vyhledávačích na nejlepších (předních) místech.
Newsletter – emailová zpráva, která je přináší informace o firmě, jejích produktech, službách. Nejedná se o nabídka produktů a služeb.
Spam – nevyžádaná pošta šířená po internetu. Nejčastější šíření spamu je emailem.
Hack – odvozenina slova Hacking což znamená násilně vniknout.
Hacker – člověk, který nezákonně vniká do cizích systému, získává data a dále již neškodí. Zálibou hackerů je střídání malých, velkých písmen, vkládání znaků do textu.
Cracker – člověk, který se nabourává do cizích systémů za účelem škodit. Většice populace zpravidla nevnímá rozdíl mezi hackerem a crackerem a označuje všechny crackery slovem hacker.
Knacker – člověk, který odstraňuje ochranný kód programu za účelem jeho volného použití. Takový člověk bývá WarezMastery, tedy šířitel warezu – nelegální šíření softwaru, často nazýván také cracker.
Phreaker – člověk, kterého zajímá způsob, jak pracují telefony, resp. jak zdarma telefonovat.
Warez – pirátský software, který je odlišen koncovkou „Z“ na-místo „s“ , tzn. appZ pro aplikace, gameZ pro hry atd.
Nuker – software, který útočí na server neustálým posíláním packetů obrovské velikosti a tím zahlcuje jeho paměť do té doby, než se daný server zhroutí. Také se tomu říká shodit server.
Rootkit – jsou to v podstatě dvě slova: root, kit . Jedná se o sadu hackerských nástrojů umožňujících získat nebo nadále udržet práva root
Serials (SN) – Sériová čísla k softwaru, tímto číslem se software registruje a z demo verze stává tzv. ostrá verze.
Crack – soubor, kterým se odstraňuje ze softwaru nutnost zadání seriového čísla, protipirátské ochrany, cesty k CD atp. .
Lamer (lama) – člověk – začátečník, nešikovný, který se pokouší provádět nějakou činnost a nejde mu to.
Tiger Team – skupina lidí – tým odborníků, kteří se zabývají hledáním chyb v bezpečnosti.
IP (česky: aj pí) – zkratka, která znamená – Internet Protokol, jedná se o jedinečnou adresu přidělenou každému počítači připojenému k síti internet. IP adresa slouží k identifikaci počítačů v síti a přiděluje ji poskytoval připojení k internetu. IP adresa má podobu čtyř cifer oddělených tečkami, např. 213.214.982.01. Každý počítač má ještě speciální vnitřní IP adresu v rámci sítě. A jen tak mimochodem má každý počítač ještě speciální IP čistě sám pro sebe – 127.0.0.1, také jako localhost.
IP spoofing – hackerská technika, která skrývá hackerův počítač (IP adresu) a předstírá někoho jiného.
Whois – databáze všech domén
Password cracker – software k luštění hesel.
Brute force attack – znamená útok hrubou silou. Jedná se o způsob zjišťování hesel, kdy crackovací program zkouší jako možné heslo všechny existující kombinace, dokud nezjistí skutečné heslo.
Dictionary attack – slovníkový útok. Crackovací program zkouší jako možné heslo všechny slova ve slovníku. Mnohdy efektivní metoda získávání hesel, tedy za předpokladu že potenciální heslo se nachází ve slovníku.
Packet sniffer – software, který zachytává packety. Můžete pomoci nich zachytávat veškerou síťovou komunikaci, ke které máte fyzický přístup.
Keylogger – špehovací software zaznamenávající veškeré dění na počítači – stisknuté klávesy, chat, icq komunikaci, přihlašovací hesla atd. . Veškeré tyto údaje jsou zaznamenány do souboru.
Debugger – software umožňující analýzu softwaru.
SAM – Jedná se o soubor v operačním systému počítače, ve které se uchovávají hesla uživatelů (administrátorské heslo atp.).
Wordlist – seznam slov uloženém v souboru TXT. Wordlist se používá pro použití s password crackerem (programem na vyhledávání hesel).
Tools of the Trade – v překladu: výbava řemeslníka. Nejrelevantnější programy, které hackeři opětovně používají.
Trojan (Trojský kůň) – Software, kterým se dá ovládat počítač přes síť internet. Tento software je často ukryt v různých freeware softwaru
Port – označení pro službu, kterou daný počítač provozuje. Jednotlivé porty jsou označeny čísly, např. služba http (pro zobrazování www stránek) běží na portu 80 na protokolu TCP. Protokoly jsou dva, TCP a UDP.
Port scanner – Program na testování portů.
Příkazový řádek – je to součást opračního systému Windows. Spouští se v nabídce Start/Všechny programy/Příslušenství/Příkazový řádek, nebo jednoduše – Start/Spustit , do spustit napšte cmd.
Redirektor – software směrující komunikační spojení, slouží ke kamufláži
Root – administrátor operačního systému Linux.
Backdoor – zadní vrátka, bezpečnostní díra v systému sloužící k přístupu do systému bez vědomí skutečného správce systému
Box – důležitý nástroj při phreakování
Červ – program, který se reprodukuje kopírováním sebe sama
Dial – upista – člověk, který se připojuje na internet pomocí modemu
Firewall – software pro ochranu sítí proti neoprávněným průnikům do systému, zejména proti hackerům
Sniffer – software na odposlech internetové komunikace.
Gateway – hacknutý počítač figurující v další činnosti
Exploit – software určený ke zneužití chyby
LAN – označení pro mini sítě.
LINUX – freeware operační systém (zdarma).
Log (logy) – záznam provozu na serveru nebo internetovém provozu.
Nua – adresa počítače na telnetu.
Payload – označení pro programový kód, který je připojen k exploitu a umožňuje tak např. neoprávněný přístup do systému.
Disassembler – software, který binární programový kód převádí do podoby assemblerového vyjádření srozumitelného člověku.
UNIX – operační systém, v minulosti nazýván také Unics.
Spoofing – zaslání emailu firmě vnějším uživatelem, předstírajícím, že je někdo jiný.
Telnet – síťové spojení s textovým přenosem.
DNIC – upozorňuje jaký typ sítě je použit pro připojení k telnetu.
Reverse Engineering – činnost analyzující systém.
TCP – protokol, který řídí komunikaci mezi dvěma počítači.
TCP/IP – základní komunikační a řídící protokol internetu.