SMS školní

SMS školní. Přání k úspěchu ve škole. SMS přání ke zkoušce. Hodně úspěchů u zkoušky. SMS k maturitě. SMS nový školní rok. SMS k vysvědčení. První školní den přání.
Začal ti školní rok, tak udělej první krok více než úspěšný a měj rok báječný.

Držíme Ti palce, máme doma znalce – ty tu zkoušku uděláš, učitelům na frak dáš!

Držíme palce u zkoušek – aby se profesor až lek, co všechno v té hlavě máš, ať každý předmět udoláš!

U příležitosti promoce Ti za Tvou píli přeji splnění všech životních přání. Blahopřeji a ať je Tvá promoce stupněm k životním úspěchům.

Nestojí na tom sice svět, ale snažil ses pět let a poslední krok zbývá, tak držíme ti palce, ať máš titul v kapse a každý se hrdě dívá.

Ať sen máš nejhezčí, co znáš, sladce se vyspinkáš a zítra zkoušku dáš.

Máme doma znalce, držíme ti palce, ty tu zkoušku dáš, přeci na to máš!

Tvoje školní léta skončila snad ještě líp, než sis vysnila. Gratulujem k červenému diplomu, zasloužíš si naši poklonu. Dobře víme, jak jsi na to dřela, teď jsi plody své práce obdržela.

Postavil ses k maturitě opravdu znamenitě, složil jsi ji zaslouženě, srdečně gratulujeme.

Ty se na tu školu dostaneš, ten nejlepší totiž jseš. Tak držíme palce, ať ti přijímačky vyjdou hladce.

Tvé krásné vysvědčení jistě náhodou není, je výsledkem tvého snažení. Protože jsi pilný byl a pořádně se učil, tak sis ho zasloužil. Gratulujeme ti k pěkným známkám!

Do školy poprvé kráčíš, své mamince jen sotva stačíš. Přeji Ti, ať škola je prima, ať chutná Ti v ní oběd i svačina. Na učení i psaní se těšíš, díváš se, kam batoh si pověsíš. Na lavici si obrázek kreslíš, poprvé slyšíš to nesmíš. Učitelka Tě ve škole vítá, Tobě v hlavě pomalu svítá. Budeš sám tady bez mámy, ať se Ti tu líbí, to je mé přání. Přeji Ti jen dobré známky a fajn spolužáky.

Krásný den Ti přeji, hola! Dnes na Tebe čeká škola. Školní den ať nemá chybu, nezapomeň si svačinu. Pro učitelku kytky, do baťohu zážitky. Ještě jednou krásný den, na prázdniny zapomeň.

Postavil ses k maturitě opravdu znamenitě, složil jsi ji zaslouženě, srdečně gratulujeme.

Zdá se to jako včera, kdy začal tvůj první školní den, uběhlo pár let a splnil se ti sen. Kolik chytrých spolu s tebou sdílelo školní řád, a vidíš, dnes je tu tvůj den a ty budeš promovat. Před jméno si budeš moci dát hrdě titul bakalář. Možná skončila tvoje poslední vyučovací hodina, ale cesta životem právě ti začíná. Hodně zdaru ve tvém životě upřímně chceme ti přát, a tohle přání na památku ti dát. K promoci a dosaženému vzdělání blahopřejeme.

Přejeme Ti, aby jeden úspěch střídal druhý a Tvůj život se ubíral správným směrem. Blahopřejeme k úspěšnému dokončení studia.

Přeji Ti, ať se Ti daří a zkoušku uděláš, držím Ti palečky, věř si, ty na to máš.