Zkratky a akronymy

Význam smajlíků (emoji) a jak je napsat na klávesnici. Smajlíci co znamenají. Význam smajlíků. Speciální smajlíci. Smajlíci ke kopírování. Zamilované smajlíky.

Zkratky a akronymy používané na internetu – smajlíci, vysvětlení smajlíků.

🙂 směje se, je sarkastický nebo si dělá srandu
😉 mrkáček, sarkasmus nebo flirtování
🙁 mračivec
:-I lhostejný
%-) uživatel koukal děsně dlouho do obrazovky
:-7 křivá huba
:-> učiněna kousavá sarkastická poznámka
>:-> učiněna ďábelská poznámka
>;->  mračící se ďábel, učiněna velmi oplzlá poznámka
:-S nesoudržný výraz
:-X zapečetěná ústa
:-6 snědl cosi kyselého
:-/ skeptik
`:-) ráno si oholil jedno obočí
,:-) druhé obočí
X-(   uživatel umřel
:-` právě vyplivl žvýkací tabák
|-I uživatel usnul
|-O uživatel zívá/chrápe
|^o chrápe diskrétněji
:-e uživatel je zklamaný
:-t je mrzutý/rozzlobený
:‘-( pláče
:‘-) pláče štěstím
😀 uživatel se směje
:-@ křičí
:-9 líže si rty
:-)~ slintá
:=) uživatel má dva nosy
(-: e levák
:-Q kuřák
😕 kouří dýmku
.-) má jen jedno oko
,-) má jen jedno oko a mrká
:-$ zadrátovaná huba
:^) uživatel má špičatej nos
:u) má směšně vypadající nos na jednu
:n) … a na druhou stranu
(:I je to intelektuál
|-) je to Číňan
<|-( je to Číňan a nemá rád takovýhle vtipy
:-[ … je to hňup který se nesměje
:-] nebo je to hňup, který se směje
(:-( uživatel je zamračený
):-) nebo (:-) velkohubý úsměv
):-( velkohubé mračení
:-} vous
:-{ knírek
:-# šle čili kšandy
@:I   uživatel má turban
::-) má brýle
😎 má sluneční brýle
8:-) brýle na čele
B:-) brýle na hlavě
g-) skřipec brejle
[:-) walkman na palici
:-{) knírek
:-#| hustý knírek
:-{} rtěnka
{:-) tupé tupé
*<:-) klobouk Santa Clause
:-8( žoviální/blahosklonný pohled zírající/civějící pohled
:*) zpitý uživatel
:-~) je nastydlej
:^) má zlomený nos
:v) zlomený nos na druhou stranu
:_) uživatelův nos padá nějak na stranu
😐 obyčejný den
C=:-) šéf
O:-)   anděl
+:-) pop nebo jinej kněz podobnýho typu
:-E vyceněný upír
:-F vyceněný upír s chybějícím zubem
😮 zpěvák
😎 usmívající se plavec
:-% usmívající se bankéř
{ } nevidelný muž
:-0 usmívající se řečník
[:] uživatel je robot
:-: nebo mutant
@=   je pro jadernou válku
3:] úsměv domácího zvířátka
d8= váš mazlíček bobr nosí ochranné brýle a přilbu
:- muž
>- žena
|-O narození
8-# smrt
8       nekonečno
8-( oči široké překvapením
😮 wow!
(-) směje se
(-D směje se pořád
(I usnul/nuda
😛 jazyk vyplazený napětím; má pro tebe tajemství
$-) yuppie smile
>:-> ďábelský úsměv
>;-> velmi oplzlá poznámka
😡 polibek
:-X velký mokrý polibek
:-\ nerozhodný
:-i poloúsměv
:-I bezradný
{} no comment message
:-# zapečetěné rty
M-), :X), :-M sees no evil, hears, no evil, speaks no evil
:-C stále úplně nevěřící/ just totally unbelieving
:-c fakt nešťastný
:-r vyplazený jazyk
&-( ubrečený
:-(O) křičící
:-@ řvoucí/hodně rozzlobený
:-< opravdu smutný :-e zklamaný (:-# vzkaz týkající se něčeho, co nemělo být řečeno… ? (:-\ FAKT smutný >:-< šílený/potrhlý
(:-& rozzlobený
~:-( mimořádně rozzlobený
:-] kousavý sarkasmus
:-[ kousavá kritika
#-) proflámovaná noc
%-) 36 hodin u terminálu
O:-) svatý
*8((: brečící idiot
:-)8 dobře oblečený
B-)[< nocící sluneční brýle a plavající prsa
@:] nosící turban
d:-) baseball player
:-B slintající
:-“ špulící rty/hvízdající
~:o baby
X:-) malej kluk
%-~ namalováno Picassem
8=:-) šéf
*<(:-) Santa Claus O>-<(= messages of interest to women ?? o>8<(= messages about interesting women ??
(:-):8- muž
(:-):-8 male on the make ??

Zkratky a akronymy používané na internetu, seznam zkratek s vysvětlením.

AFAIK as far as I know alespoň pokud vím
AFK away from keyboard nejsem u klávesnice
AKA also known as známý(-á) také jako
ASAP as soon as possible tak rychle, jak je to možné
BBL be back later vrátím se později
BBS be back soon vrátím se brzo
BEG big evil grin velmi zlomyslný úškleb
BF boyfriend přítel
BFU bloody fucking user zkurveně blbej uživatel
BRB be right back vrátím se hned
BTW by the way mimochodem
BWL bursting with laughter prasknu smíchy
C&G chuckle and grin skrytý úsměv
CID crying in disgrace plačící hanbou
CNP continue in next post pokračování v příští poště
CSG chuckle snicker grin tlumený smích
CYA see ya! uvidíme se!
CYAL8R see ya later! uvidíme se později!
DLTBBB don’t let the bed bugs bite ať vás blechy (ne)štípou celou noc
EG evil grin zlomyslný škleb
EMSG email message e-mailová zpráva
FAQ frequently asked questions často kladené otázky
FUBAR fucked up beyond all repair neopravitelně zkurvený
FWIW for what it’s worth co to stojí
FYI for your information pro vaši informaci
GF girlfriend přítelkyně
GFN gone for now pro teď hotovo
GL good luck hodně štěstí
GLHF good luck have fun hodně štěstí a bav se
GMBO giggling my butt off popadám se za břicho
GMTA great minds think alike takhle myslí velké mysli
GTSY glad to see you rád tě vidím
H&K hug and kiss obejmutí a polibek
HAGN have a good night dobrou noc
HAGO have a good one dobrou
HHIS hanging head in shame zahanbením svěsit hlavu
IC I see chápu, aha
IGP I gotta pee jdu se vyčůrat
IMO in my opinion podle mého názoru
IMHO in my humble opinion podle mého skromného názoru
IRL in real life v reálném životě
IWALY I will always love you vždy tě budu milovat
IYKWIM if you know what I mean pokud víš, co myslím
JK just kidding dělám si legraci
JMO just my opinion jen můj názor
JTLYK just to let you know jen abys věděl(a)
KIT keep in touch víme o sobě
KMA kiss my ass polib mi prdel
KMB kiss my butt polib mi zadek
KOTC kiss on the cheek polibek na tvář
KOTL kiss on the lips polibek na rty
L8R later později
L8R G8R later gator později (gator = aligátor – vtípek do rýmu)
LHM Lord help me Bože, pomoz mi
LHU Lord help us Bože, pomoz nám
LMAO laughing my ass off vychechtat si prdel
LMBO laughing my butt off vychechtat si zadek
LMHO laughing my head off vychechtat si hlavu
LOL laughing out loud smát se nahlas
LSHMBB laughing so hard my belly is bouncing směju se tolik, až mi skáče břicho
LSHMBH laughing so hard my belly hurt směju se tolik, až mě bolí břicho
LTNS long time no see dlouho jsem tě neviděl
LTS laughing to self smát se pro sebe
LUWAMH love you with all my heart miluju tě celým srdcem
LY love you miluju tě
NETUA nobody ever tells us anything nikdo nám nic neřekl
NTA non-technical acronym netechnický akronym
OBTW oh, by the way a mimochodem
OIC oh, I see aha, už to chápu
OK oll korrect (all correct) OK (všechno v pořádku)
OL old lady (wife, girlfriend) stará (manželka, přítelkyně)
OM old man (husband, boyfriend, dad) starej (manžel, přítel, taťka)
OTOH on the other land na druhou stranu
OTTOMH of the top of my head jen tak z hlavy
PDS please, don’t shoot prosím nestřílejte
PM private message soukromá zpráva
PMJI pardon my jumping in promiňte, že vám sem skáču
PMFJI pardon me for jumping in promiňte, že vám do toho skáču
PMP peed my pants počurat se
POAHF put on a happy face nasadit veselý obličej
PS post script post skriptum (dodatek)
QSL reply odpověď
QSO conversation konverzace
QT cutie zlato (ty)
RE hi again ahoj znova
ROFL rolling on floor laughing svíjet se smíchy
ROFLAPMP rolling on floor laughing and peed my pants svíjet se smíchy a počurat se
ROFLMAO rolling on floor laughing my ass off svíjet se smíchy a vystrkovat zadek
ROFLMAOAY rolling on floor laughing my ass off at you svíjet se smíchy a vystrkovat zadek na tebe
ROFLMAOWTIME rolling on floor laughing my ass off with tears in my eyes svíjet se smíchy a vystrkovat zadek se slzami v očích
ROFLUTS rolling on floor laughing unable to speak svíjet se smíchy a nemoct mluvit
ROTFL roll on the floor laughing válet se po zemi smíchy
ROTFLAPMP rolling on the floor laughing and peed my pants svíjet se smíchy a počurat se
ROTFLMAO rolling on the floor laughing my ass off svíjet se smíchy a vystrkovat zadek
ROTFLMAOAY rolling on the floor laughing my ass off at you svíjet se smíchy a vystrkovat zadek na tebe
ROTFLMAOWTIME rolling on the floor laughing my ass off with tears in my eyes svíjet se smíchy a vystrkovat zadek se slzami v očích
ROTFLUTS rolling on the floor laughing unable to speak svíjet se smíchy a nemoct mluvit
RTF read the FAQ přečti si FAQ
RTFM read the fucking manual přečti si ten zkurvenej návod
RTSM read the stupid manual přečti si ten blbej návod
SETE smiling ear to ear úsměv (smát se) od ucha k uchu
SHID slaps head in dust fackovat se hanbou
SNAFU situation normal, all fucked up situace normální, všechno je zkurvený
SO significant other významný jiný
SOHF sense of humor failure výpadek smyslu pro humor
SPAM stupid persons‘ advertiseMent reklama blbých
STFN search the fucking net hledej kurva na netu
STFW search the fucking web hledej kurva na webu
SWAK sealed with a kiss zpečetěno polibkem
SWL screaming with laughing křičet smíchy
SYS see you soon brzy nashle
TA thanks again ještě jednou díky
TIA thanks in advance předem díky
TOY thinking of you myslím na tebe
TTYL talk to you later promluvím si s tebou později
TX thanks díky
WB welcome back vítej zpět
WRT with respect to s úctou k
WTF what/who the fuck? co/kdo to kurva je?
WTH what/who the heck? co/kdo to sakra je?
WYSIWYG what you see is what you get dostaneš to, co vidíš
YBS you’ll be sorry budeš litovat
YG young gentleman mladý pán
YL young lady mladá dáma
YM young man mladý muž
YMMV your mileage may vary váš odhad (vzdálenosti) se může lišit
YWIA you’re welcome in advance jste předem vítáni
*G* giggle or grin chechot nebo škleb
*H* hug obejmutí
*K* kiss polibek
*S* sob vzly
*W* wink mrknutí