Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské texty v obrázcích. Křesťanské texty.

Předchozí stránka 1 2 3 4 Další stránka

„Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!“
Bible, Žalm 16:1

„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“
Bible, Genesis 1:31

„Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Bible, Izaiáš 41:13

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Bible, Matouš 6, 19:21

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.“
Bible, Jan 3,16:17

Předchozí stránka 1 2 3 4 Další stránka