Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské texty v obrázcích. Křesťanské texty. Předchozí stránka 1 2 3 4 Další stránka „Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!“ Bible, Žalm 16:1 „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“ Bible, Genesis 1:31 „Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: Neměj strach, já sám ti pomáhám!“ …
Pokračovat ve čtení Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské texty v obrázcích

Texty s obrázky na téma křesťanství. Předchozí stránka 1 2 3 4 Další stránka Neboj se! Protože já, tvůj Bůh, jsem slyšel tvoji modlitbu. Přestal jsem se stresovat, když jsem si uvědomil, že Ježíš je pořád se mnou. Když máš Ježíše, i když okolo tebe zuří boje, ty zůstáváš v klidu. Drahý Bože. I dnes …
Pokračovat ve čtení Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské obrázky s biblickými texty. Předchozí stránka 1 2 3 4 Další stránka Nemůžeš znát Boha, když s Ním netrávíš čas. Být vděčný znamená rozpoznat Boží lásku ve všem, co nám bylo dáno. Uctívej Boha tím, jak žiješ. V naší rodině je naší střechou Bůh. Bůh pro mě zemřel. Já žiji pro Něj. Předchozí stránka …
Pokračovat ve čtení Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské texty v obrázcích

Křesťanské texty v obrázcích. Obrázky ke stažení zdarma. 1 2 3 4 Další stránka Člověk vás zklame, Bůh nikdy. To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co člověk prosí. Nemusíš spasit svět, to už udělal Ježíš, ale můžeš ukazovat směr. Protože Bůh je všude, každý ho potkává někde jinde. Půjdeš-li přes vody, …
Pokračovat ve čtení Křesťanské texty v obrázcích