Citáty

Nejkrásnější citáty o lásce. Dojemné citáty o lásce. Citáty z Bible. Pravdivé citáty. Citáty k fotce.
Předchozí stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Další stránka

„Aby byly možné vztahy lásky, dal Bůh tedy lidem svobodnou vůli – volit dobro či zlo. “

„Ježíš Kristus svým příchodem (návratem) přeruší plány nevěřících. Pro ně přijde Ježíš jako Soudce!“

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible, 2. Petr 3,10-13

„Zavrhujeme Boha tím, že máme vlastní cesty a potřeby.“

„Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.“
Bible, 1. Korintským 13,4-7

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible, 1. Korintským 6,12

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, Matouš 7,13-14

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.“
Bible, Kazatel 5,9

„Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible, 1. Timoteus 6,6-10

„Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla.“
Bible, Jakub 3,5-6

Předchozí stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Další stránka